Znasz ciekawe wydarzenie, przeslij do nas datę, opis oraz zdjęcie,
dodamy do bazy danych.

przewodnicygrudziadz@gmail.com

Data wydarzenia: 26-05-1772


26-05-1772 Jeszcze przed oficjalnym przejęciem Grudziądza przez Prusy, komisarz Schmidt zażądał od miasta poprawy wielu odcinków dróg oraz zbudowania nowego mostu przez fosę przy Bramie Łasińskiej, gdyż przez Grudziądz do Chełmna miał przejeżdżać król Prus Fryderyk II. Prace te wkrótce wykonano.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Data wydarzenia: 26-05-1932


26-05-1932 Najstarsza w Grudziądzu drużyna harcerska przy gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego obchodziła swoje dwudziestopięciolecie. Otrzymała wówczas sztandar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Data wydarzenia: 26-05-1937


26-05-1937 Seminarium Nauczycielskie przemianowano na Państwowe Liceum Pedagogiczne. Przyjmowano kandydatów po czterech klasach gimnazjalnych do trzyletniego liceum, albo kandydatów po uzyskaniu świadectwa dojrzałości do dwuletniego pedagogium.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Data wydarzenia: 26-05-1957


26-05-1957 Po siedmioletnim zakazie i przerwie (czasy stalinowskie, ucieczki lotników do krajów Europy Zachodniej) reaktywowano sezony lotnicze w Aeroklubie Grudziądzkim.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Data wydarzenia: 26-05-1978


26-05-1978 W Bibliotece Miejskiej otwarto wystawę pt. ?Grudziądzanie publikują?, na której zgromadzono wiele druków zwartych i artykułów pióra mieszkańców Grudziądza.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
W bazie danych mamy 1992 wydarzenia