Znasz ciekawe wydarzenie, przeslij do nas datę, opis oraz zdjęcie,
dodamy do bazy danych.

przewodnicygrudziadz@gmail.com

Data wydarzenia: 04-12-1244


04-12-1244 Zmarł biskup misyjny Prus i pierwszy biskup chełmiński o. Chrystian, posesor grudziądzkiego grodu. Miał ok. 74 lat. Śmierć zaskoczyła go w Marburgu, kiedy wracał z synodu biskupów do swojej diecezji.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Data wydarzenia: 05-12-1245


05-12-1245 Gród grudziądzki, jako domena kościelna (biskupia) przeszła pod rządy biskupa pomezańskiego Ernesta z Torgawy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Data wydarzenia: 12-12-1455


12-12-1455 Jan ze Szczekocina objął na cztery lata starostwo grudziądzkie
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Data wydarzenia: 12-12-1807


12-12-1807 W myśl postanowień konwencji elbląskiej z 10 listopada 1807 roku specjalna komisja graniczna wytyczyła ostatecznie granicę między Prusami a Księstwem Warszawskim w samym Grudziądzu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Data wydarzenia: 12-12-1922


12-12-1922 Grudziądzki księgarz i właściciel drukarni "Drukopol" Jan de Steinsalz" rozpoczął wydawanie pisma satyrycznego "Grom" (wychodziło rok).
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Data wydarzenia: 12-12-1954


12-12-1954 W wieku 78 lat zmarł w Grudziądzu gen. bryg. w st. spocz. Franciszek Antoni Zieliński, były dowódca 4. dywizji piechoty z Torunia, posiadacz ziemski z Robakowa. Został pochowany na cmentarzu farnym.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Data wydarzenia: 12-12-1987


12-12-1987 Obchodzono 125-lecie działalności Pomorskiej Odlewni i Emalierni (dawniej HV). Z tej okazji wybito medal okolicznościowy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Data wydarzenia: 13-12-1245


13-12-1245 Papież Innocenty IV powołał arcybiskupa Alberta Suerbeera z Irlandii na arcybiskupa Prus. Był on ustanowiony następcą Chrystiana, zmarłego 9 dni wcześniej.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Data wydarzenia: 22-12-1255


22-12-1255 W Grudziądzu odbył się zjazd trzech biskupów: chełmińskiego Heidenryka, pomezańskiego Ernesta i warmińskiego Henryka von Strittberga. Przypuszczalnie wtedy bp Ernest oddał jurysdykcję kościelną nad Grudziądzem Krzyżakom i przeniósł swoją siedzibę do Kwidzyna. Niektórzy historycy przyjmują właśnie tę datę za początek bezpośredniego panowania Krzyżaków nad grodem-miastem, gdyż przestał on być wówczas własnością kościelną. Grudziądz z pruskiej Pomezanii przeszedł do piastowskiej Ziemi Chełmińskiej. W tamtych czasach miasto położone było w naturalnych widłach Osy. Dlatego w przywileju lokacyjnym miasta pisze się o jego położeniu nad Osą. Manifestacja trwałego połączenia Grudziądza z Ziemią Chełmińską były trzy murowane mosty bram Toruńskiej, Bocznej i Kwidzyńskie, tak rzadko spotykane w fortyfikacjach średniowiecznych. Przez cały XX wiek interpretacja dokumentu biskupa Ernesta z 22.12.1255 r. nastręczała badaczom wiele trudności.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Data wydarzenia: 28-12-1233


28-12-1233 Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego Herman von Salza i mistrz krajowy Herman von Balk wystawili tzw. pierwszy przywilej chełmiński, określający status samorządu miejskiego. W oparciu o te normy, w 1291 r. Grudziądz uzyskał lokację na tzw. prawie chełmińskim.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
W bazie danych mamy 1990 wydarzenia