Znasz ciekawe wydarzenie, przeslij do nas datę, opis oraz zdjęcie,
dodamy do bazy danych.

przewodnicygrudziadz@gmail.com

Data wydarzenia: 15-11-1756


15-11-1756 Starostwo grudziądzkie przeszło po marszałku nadwornym Jerzym Mniszchu na Dorotę Amalię (córkę nadwornego pocztmistrza) i Rafała Buchholtzów.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Data wydarzenia: 15-11-1850


15-11-1850 W Grudziądzu rozpoczęto naklejanie znaczków na korespondencję. Kasowano je okrągłą pieczęcią z numerem 529.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Data wydarzenia: 15-11-1878


15-11-1878 Do użytku oddano pierwszą linię kolejową do Jabłonowa. Na stację w Grudziądzu zaczęły przybywać pierwsze pociągi osobowe z pasażerami.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Data wydarzenia: 15-11-1879


15-11-1879 Po zbudowaniu przez Wisłę stałego mostu stalowego o długości 1143 m uruchomiono linię kolejową do Laskowic. W kierunku tym odjechały pierwsze pociągi, które miały połączenie w stronę Bydgoszczy i Gdańska.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Data wydarzenia: 15-11-1918


15-11-1918 Wobec szerzącej się w mieście przestępczości, w okresie niepokojów społecznych i politycznych (rewolucji w Niemczech) ustanowiono w Grudziądzu Wydział Prawny (pięcioosobowy) w tzw. Sowiecie. Było to jakby kolegium do spraw wykroczeń, które mogło wymierzać kary.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Data wydarzenia: 15-11-1922


15-11-1922 Powołano w Grudziądzu sekretariat Okręgu Związku Obrony Kresów Zachodnich.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Data wydarzenia: 15-11-1925


15-11-1925 Na bazie Wyższej Szkoły Pilotów (doskonaliła tylko lotników) utworzono Oficerską Szkołę Lotnic-twa, która była jakby szkołą podchorążych lotnictwa. Komendantem jej został ppłk/płk pil. Roman Florer. OSL istniała w Grudziądzu do 17 kwietnia 1927 r., kiedy to została przeniesiona do Dęblina i tam stała się słynną szkołą orląt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Data wydarzenia: 15-11-1928


15-11-1928 Mieszkańcy Grudziądza: Józef Goga i Julian Szychowski, zostali odznaczeni Krzyżami Oficerskimi Polonia Restituta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Data wydarzenia: 15-11-1935


15-11-1935 Obchodzono piętnastolecie Państwowej Szkoły Budowy Maszyn. Od 1931 roku istniało już Stowarzyszenie Absolwentów.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Data wydarzenia: 15-11-1938


15-11-1938 Rozpoczął się proces sądowy bezrobotnych robotników, którzy podczas manifestacji protestacyjnej 9 maja starli się z Policją Państwową.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Data wydarzenia: 15-11-1949


15-11-1949 Ukazała się drukiem praca ks. dra fil. Władysława Łęgi pt. "Grudziądz - dzieje i kultura".
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Data wydarzenia: 15-11-1954


15-11-1954 W wieku 76 lat zmarła Maria Ruchniewiczowa, znana działaczka społeczna i narodowa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Data wydarzenia: 15-11-1981


15-11-1981 Obchodzono dwudziestopięciolecie Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Grudziądzu. Z tej okazji wyemitowano specjalny medal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
W bazie danych mamy 1990 wydarzenia